"Coraz więcej rzeczy rozumiem, lecz coraz trudniej mi przychodzi wyrazić to w słowach"

Stefan Kisielewski

Jak pracujemy

Wykaz literatury z jakiej korzystamy w pracy redaktora/korektora:
 1. Barbara Osuchowska,  Poradnik autora, tłumacza i redaktora, Inicjał, Warszawa 2005.
 2. Polański E., Szopa M., Dereń E., Poradnik interpunkcyjny, Wydawnictwo Videograf Edukacja, Katowice 2010.
 3. Wielki Słownik Poprawnej Polszczyzny, PWN,   2007.
 4. Pod red. M. Bańko, Polszczyzna na co dzień, 2014.
 5. Billingham Jo, Redagowanie tekstów, PWN, Warszawa 2006.
 6. James Felici, Kompletny przewodnik po typografii. Zasady doskonałego składania tekstu, Słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2007.
 7. Górski J. (red.), Niewielki słownik typograficzny, Słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2008.
 8. Adam Wolański, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, PWN, Warszawa 2008.
 9. Wolańska E., Jak pisać i redagować. Poradnik redaktora
 10. (Zasady) pisownia słownictwa religijnego, red. R. Przybylska, W. Przyczyna, Tarnów 2011.
Ponadto opieramy się o wytyczne Rady Języka Polskiego: http://www.rjp.pan.pl/, Korpus Języka Polskiego PWN: http://sjp.pwn.pl/korpus   
słownik ortograficzny internetowy
Poradnia językowa PWN –internetowa

Korekta tekstu:

Pojęcie węższe:

 1. poprawa literówek
 2. poprawa tekstu zgodnie z zasadami interpunkcji, ortografii, gramatyki, składni, fleksji

 
Redakcja tekstu:

To pojęcie szersze, polega na poprawie błędów w trzech obszarach:

 1. pod względem merytorycznym: oraz poprawność zapisu bibliograficznego
 2. spójności pod względem logicznym oraz stylistycznym
 3. pod względem językowym: ortograficznym, interpunkcyjnym, fleksyjnym, słowotwórczym oraz składniowym

Adiustacja tekstu:

 1. poprawki związane ze sposobem złożenia i złamania tekstu (błędy typograficzne
 2. błędy typograficzne

korekta tekstu

Ciekawostki językowe:

Język polski należy do grupy języków praindoeuropejskich, słowiańskich, słowiańskich zachodnich.

Powstał dzięki dwóm braciom - Cyrylowi i Metodemu.

Rdzeń wielu wyrazów

 1. Ile jest słów w języku polskim?  Słownik…podaje, że……
 2. Najdłuższe słowo w języku polskim:  „konstantynopolitańczykowianeczka” (M. Bańko, http://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/najdluzsze-slowo;14000.html)  Słownik gramatyczny języka polskiego
 3. Najdłuższe słowo w języku polskim złożone z samych znaków diakrytycznych: żółć. Trzyliterowych jest kilka: łóżłżążąćżął itd. (R. Wołosz, http://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/najwiecej-polskich-liter;14010.html) - 

Kilka najczęściej popełnianych błędów:
 1.  „w cudzysłowie” – a nie „w cudzysłowiu”
 2.  „w czasie” – a nie „w okresie czasu”
 3.  na pewno – ale: naprawdę


w budowie